Ngày 23 tháng 4 năm 1955

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Ba (nhuận)
2
Năm Ất Mùi
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Canh Thìn nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm