Ngày 23 tháng 4 năm 1960

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Ba
28
Năm Canh Tí
Tiết Cốc Vũ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm