Ngày 23 tháng 4 năm 2019

☀ Thứ Ba
23
🌙 Tháng Ba
19
Năm Kỷ Hợi
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Mậu Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm