Ngày 23 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Tư (nhuận)
2
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm