Ngày 23 tháng 5 năm 1960

☀ Thứ Hai
23
🌙 Tháng Tư
28
Năm Canh Tí
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm