Ngày 23 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Tư
23
🌙 Tháng Năm
14
Năm Bính Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm