Ngày 23 tháng 6 năm 1928

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Năm
6
Năm Mậu Thìn
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm