Ngày 23 tháng 7 năm 1963

☀ Thứ Ba
23
🌙 Tháng Sáu
3
Năm Quý Mão
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm