Ngày 23 tháng 9 năm 1928

☀ Chủ Nhật
23
🌙 Tháng Tám
10
Năm Mậu Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm