Ngày 23 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Bảy
23
🌙 Tháng Tám
4
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm