Ngày 23 tháng 9 năm 1960

☀ Thứ Sáu
23
🌙 Tháng Tám
3
Năm Canh Tí
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm