Ngày 24 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Năm
24
🌙 Tháng Chạp
14
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm