Ngày 24 tháng 10 năm 1960

☀ Thứ Hai
24
🌙 Tháng Chín
5
Năm Canh Tí
Tiết Sương Giáng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm