Ngày 24 tháng 11 năm 1989

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Mười
27
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm