Ngày 24 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Năm
24
🌙 Tháng Mười Một
9
Năm Ất Sửu
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm