Ngày 24 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Hai
24
🌙 Tháng Mười Một
13
Năm Mậu Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm