Ngày 24 tháng 12 năm 1935

☀ Thứ Ba
24
🌙 Tháng Mười Một
29
Năm Ất Hợi
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Mậu Tí
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm