Ngày 24 tháng 2 năm 1928

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Hai
4
Năm Mậu Thìn
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm