Ngày 24 tháng 2 năm 2010

☀ Thứ Tư
24
🌙 Tháng Giêng
11
Năm Canh Dần
Tiết Vũ Thủy
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm