Ngày 24 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Hai
24
🌙 Tháng Ba
30
Năm Quý Dậu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm