Ngày 24 tháng 4 năm 1940

☀ Thứ Tư
24
🌙 Tháng Ba
17
Năm Canh Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm