Ngày 24 tháng 4 năm 2010

☀ Thứ Bảy
24
🌙 Tháng Ba
11
Năm Canh Dần
Tiết Cốc Vũ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm