Ngày 24 tháng 4 năm 2020

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Tư
2
Năm Canh Tí
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm