Ngày 24 tháng 5 năm 1929

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Tư
16
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm