Ngày 24 tháng 5 năm 1963

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Tư (nhuận)
2
Năm Quý Mão
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Đinh Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm