Ngày 24 tháng 5 năm 2019

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Tư
20
Năm Kỷ Hợi
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm