Ngày 24 tháng 6 năm 1960

☀ Thứ Sáu
24
🌙 Tháng Sáu
1
Năm Canh Tí
Tiết Hạ Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mùi
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm