Ngày 24 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Ba
24
🌙 Tháng Bảy
17
Năm Bính Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm