Ngày 24 tháng 9 năm 1992

☀ Thứ Năm
24
🌙 Tháng Tám
28
Năm Nhâm Thân
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Kỷ Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm