Ngày 25 tháng 1 năm 2010

☀ Thứ Hai
25
🌙 Tháng Chạp
11
Năm Kỷ Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Đinh Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm