Ngày 25 tháng 10 năm 1935

☀ Thứ Sáu
25
🌙 Tháng Chín
28
Năm Ất Hợi
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Bính Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm