Ngày 25 tháng 11 năm 1928

☀ Chủ Nhật
25
🌙 Tháng Mười
14
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm