Ngày 25 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Bảy
25
🌙 Tháng Mười
8
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Mùi
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm