Ngày 25 tháng 11 năm 1992

☀ Thứ Tư
25
🌙 Tháng Mười Một
2
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Nhâm Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm