Ngày 25 tháng 2 năm 1963

☀ Thứ Hai
25
🌙 Tháng Hai
2
Năm Quý Mão
Tiết Vũ Thủy
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Ất Mão
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm