Ngày 25 tháng 3 năm 1926

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Hai
12
Năm Bính Dần
Tiết Xuân Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Tân Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm