Ngày 25 tháng 3 năm 2010

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Hai
10
Năm Canh Dần
Tiết Xuân Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Kỷ Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm