Ngày 25 tháng 4 năm 1935

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Ba
23
Năm Ất Hợi
Tiết Cốc Vũ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm