Ngày 25 tháng 5 năm 1928

☀ Thứ Sáu
25
🌙 Tháng Tư
7
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm