Ngày 25 tháng 5 năm 1989

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Tư
21
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm