Ngày 25 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Sáu
25
🌙 Tháng Năm
16
Năm Bính Dần
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Dậu
Tháng Giáp Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm