Ngày 25 tháng 6 năm 1955

☀ Thứ Bảy
25
🌙 Tháng Năm
6
Năm Ất Mùi
Tiết Hạ Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Nhâm Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm