Ngày 25 tháng 7 năm 1925

☀ Thứ Bảy
25
🌙 Tháng Sáu
5
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm