Ngày 25 tháng 7 năm 1929

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Sáu
19
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Tân Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm