Ngày 25 tháng 7 năm 1935

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Sáu
25
Năm Ất Hợi
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm