Ngày 25 tháng 7 năm 1943

☀ Chủ Nhật
25
🌙 Tháng Sáu
24
Năm Quý Mùi
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thân
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm