Ngày 25 tháng 7 năm 1955

☀ Thứ Hai
25
🌙 Tháng Sáu
7
Năm Ất Mùi
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm