Ngày 25 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Bảy
25
🌙 Tháng Bảy
11
Năm Mậu Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm