Ngày 25 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Sáu
25
🌙 Tháng Bảy
5
Năm Quý Dậu
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm