Ngày 25 tháng 9 năm 2020

☀ Thứ Sáu
25
🌙 Tháng Tám
9
Năm Canh Tí
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm